قرآن کریم، در زمانی که علم و دانش جایگاهی نداشت، به برخی نکات علمی که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود، و بعدها توسط دانشمندان بزرگ کشف گردید اشاره کرده است. در این دوران که به عصر فضا نامگذاری شده، انسان توانسته بسیاری از حقایق خیره کننده جهان خلقت را کشف کند، و نوع نگاه ما را به جهان پیرامون خود تغییر دهد. عجیب آن که می‌بینیم، این حقایق به طور واضح در کتابی که قبل از 1400 سال پیش نازل شده است. خداوند بزرگ این حقایق علمی را در کتابش نهاده است، تا راهنمای انسانها در همه دوران باشد. ادامه مطلب

قانون جذب تنها قانون جهان آفرینش نیست بلکه یکی از مهمترین قوانین جهان است به زبان ساده این قانون یعنی هر چیزی مشابه خود را جذب میکند.

قانون جذب کشف جدید عصر ما نیست قانونی است که جهان با آن پدید آمده و با این قانون در حال گسترش است .

بزرگترین و عالی ترین متفکران و آموزگاران در گذشته بدون آگاهی از پایه و اساس آن از آن استفاده میکردند و موضوعی که باید درک کنید این است که شما چه با عملکرد این قانون آشنا بشوید چه نخواهید بشناسید در هر لحظه در حال رقم زدن تجربیاتتان با این قوانین هستید . ادامه مطلب

قانون ارتعاش تعیین کننده چیزهایی است که شما جذب زندگی خود می‌کنید اگر شما درگیر مشکلات هستید ونگران این هستید، انرژی های منفی زیادی جذب خواهید کرد. به همین دلیل اغلب مردم می‌گویند به آنچه می‌ترسیدیم دچار شدیم. ترس ارتعاشی بسیار بد و منفی است، تردید و نگرانی ایجاد می‌شود، این دو توسط انکار و بی توجهی بوجود خواهند آمد.

حضرت سلیمان: تمام انرژی خود را صرف آموختن کنید.

ما بدنبال درک قوانینی هستیم که جهان ما را اداره می‌کند، سپس می‌خواهیم بفهمیم چگونه با این قوانین همراه شویم چون شما زمانی به خواسته خود میرسی که با آن هم فرکانس و هماهنگ شده باشید. ادامه مطلب

فیلم راز براساس قانون جذب ساخته شد و در سراسر دنیا مشهور شد. هر کسی در هر جای دنیا در مورد قانون جذب صحبت می‌کرد، حتی انسانهایی که آن را درک نمی‌کردند، در مورد آن شروع به نوشتن کتاب کردند و بسیاری در مورد آن شروع به سخنرانی کردند. حتی در مورد آن سخنرانی ها شروع به تبلیغ کردند اما واقعیت این است که قانون جذب توسط اکثر انسانها به صورت عمیق و کاملا”درست درک نشده است.

قانون جذب یک قانون است، اما یک قانون ثانویه، قانون اولیه، قانون فرکانس و ارتعاش است، وبیان میکند هر چیزی در حال حرکت است و متوقف نمی‌شود.

ادامه مطلب