نوشته‌ها

حریم شخصی تان را مشخص کنید                                                                                                  

حریم شخصی حد و مرز فرضی است، که شما به دور خودتان می کشید و کسی اجازه ورود به آن را ندارد، مگر آنکه خودتان اجازه آن را بدهید . این حق طبیعی شماست که مورد احترام قرار بگیرید دارای یک زندگی خصوصی باشید ، وقار و متانت داشته باشید . شما میتوانید و حق شماست که روی پای خود بایستید و به خود بگویید که من به کسی اجازه نمی دهم وارد حریم شخصی من شود .                                                           

برای اینکار در ابتدا باید موضع تان را مشخص کنید و به اطرافیانتان تفهیم کنید که به چه چیزهایی حساسیت دارید و و در برابر چه رفتارهایی ایستادگی می کنید . پیش از آنکه از افراد انتظار داشته باشید به حریم شخصی تان احترام بگذارند باید ذهناً حد و مرز آن را تعین کنید ، هر چه حریم شخصی تان را امن تر و چار چوب آن را مستحکم تر کنید  احساس امنیت بیشتری می کنید ومردم کمتر می توانند بر شما تأثیر بگذارند  . هر چه مرز این حریم ها را روشنتر بیان کنید از رفتار و گفتار نامناسب دیگران کمتر آسیب می بینید .                                   

عزت نفس حق طبیعی شماست .شما باید به خود احترام بگذارید تا دیگران به شما احترام بگذارند و تا زمانیکه یک تصویر واقعی از اینکه چه هستید و یا چگونه آدمی هستید به دست نیاورید، نمی توانید به خود احترام بگذارید و  از عزت نفس بهره مند نخواهید شد  .                                                                                               

باید برای حریم شخصی اهمیت زیادی قاِیل باشیم ،تا بتوانیم آن را ایجاد کنیم و در عین حال از اعتماد بنفس کافی برخوردار باشیم تا بتوانیم آن را تقویت کرده و انجام دهیم .                                                                     

معنای ایجاد مرزهای شخصی این است که شما نباید از افراد دیگر واهمه داشته باشید .اکنون شما دارای نگرشی روشن و شفاف هستید و می دانید چه کسانی را باید وارد حریم شخصی تان کنید و یا چه کسانی را در حریم خود نپذیرید .زمانی که کسی حریم شخصی تان را نادیده گرفت شما میتوانید به آسانی می توانید بگویید که نمی خواهید چنین رفتار یا گفتاری را با شما داشته باشند .                                                                                     

مهمترین راه برای شروع این است که از خانواده خودتان شروع کنید زیرا آشنایی بیشتری با رفتارها و برخوردهای اعضای خانواده تان دارید .                                                                                         

افرادی که در این زمینه موفق شوند که به ارزش واقعی خود پی برده اند و به اعتماد بنفس و توانگری خود آگاهند. به افرادی که می خواهند از احساسات شما سوء استفاده کنند ، افرادی که می خواهند شما را به بازی بگیرند ، افرادی که می خواهند شما را کوچک و حقیر کنند تا خود احساس بزرگی کنند ، اجازه ندهید ارزش و حریم شما را زیر پا بگذارند .زمانیکه حریم شخصی برای خود تعین کردید وآن را حفظ کنید همیشه احساس آرامش خواهید کرد و با عزمی قوی ، ومصمم و با اراده به افراد فرصت طلب پشت خواهید کرد .                                                                                               

چیزهای بدرد نخور زندگیتان را بیرون بریزید

چیزهای اضافی خانه، ذهن و زندگیتان را آشفته و درهم و برهم می کند . خانه نامرتب و بهم ریخته حاکی از ذهن آشفته و بی نظم است.

کسانیکه این قانون را اجرا میکنند دارای تفکر روشن و جهت دار هستند و چیزهای بدرد نخور و آت و آشغال جمع نمی کنند .و در نتیجه افکار بیهوده را به ذهن نمی دهند .

توصیه میکنم که هر از چند گاهی  دستی به زندگی خود بکشید و چیزهای بدرد نخوری را که فقط فضا اشغال کرده اند را بیرون بریزید چرا که ای خرت و پرت ها ی دور و برتان مثل تار عنکبوت هر روز اضافه می شوند و از لحاظ روحی باعث می شوند احساس بدی در شما بوجود بیاید .

زمانیکه شما به خانه تکانی و بیرون ریختن چیزهای غیر ضروری می پردازید احساس تازه ای پیدا میکنید و به نوعی جان تازه ای میگیرید و از کسلی بیرون می آیید و به نوعی هوشیاری و آگاهی نسبت به آنچه در حال جمع کردن آن هستید پیدا می کنید.

انسانهای موفق دارای توانایی شگفت آوری در نظم دادن به زندگیشان و دور ریختن چیزهای غیر ضروری اند دقیقن مثل جدا کردن گندم از کاه و جدا کردن چیزهای مفید و سودمند از چیزهای غیر ضروری زندگیشان می پردازند

اما آدمهای ناموفق چیزهای غیر مفید را از اینطرف و آن طرف جمع می کنند بدون اینکه حتی یکبار از آنها استفاده کنند آنها را نگه می دارند . قفسه هایشان پر از چیزهای بدرد نخوری است که فقط فضا اشغال میکند کشو های آنها پر از چیزها ی شکسته و کمد لباسذ هایشان پر از لباسهایی که از مد رفته یا دیگر به تنشان نمی رود .

اما از فواید دیگر دور ریختن وسایل غیر ضروری در خانه فضای بیشتری در خانه خود فراهم می آورید احساس میکنید کنترل بیشتری بر زندگی خود دارید و فشار روحی تان کاهش میابد و از شر احساس آزار دهنده ناشی از تلنبار کردن اشیاء بروی هم آزاد و رها می شوید .

از آداب معاشرت و معاشرت غافل نشوید                                                                                           

ما هر روز با افراد مختلف در رابطه ایم و ادب و متانت می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر روابطمان داشته باشد افراد موفق هیچگاه اصول معاشرت را فراموش نمیکنند ، به همین دلیل در ارتباط و مناسباتشان همواره موفق هستند .                                                                                                       

احتمالأ شما هم مانند دیگران فکر میکنید که رفتارتان خوب و پسندیده است .در حالی که وقتی عجله دارید و دچار استرس هستید از رعایت رفتار و گفتار پسندیده غفلت  می ورزید .

بطور مثال: وقتی خیلی خسته هستید ، یا وقتی با عجله آدمها را کنار میزنید تا به اتوبوس یا قطار برسید از عذر خواهی غافل می شوید . بنابراین صرفنظر از اینکه چقدرعجله دارید و یا نگران و ناراحت و نگرانید بکوشید موارد زیر را سرلوحۀ رفتارتان قرار دهید :                 

– هنگام ایستادن در صف هل ندهید یا تنه نزنید.                                                                                   
– از محسنات دیگران تعریف و تمجید کنید .                                                                                       
– در کاری که به شما مربوط نیست دخالت نکنید .                                                                               
– به قول خودتان عمل کنید.                                                                                                           
– راز نگهدار باشید . در مورد مسایل زندگیتان با دیگران صحبت نکنید.                                                   
– سر میز غذا آداب و تشریفات را رعایت کنید .(با دهان پر حرف نزنید .لقمه بزرگ در دهان نگذارید.و…)         
– وقتی دیگران سر راهتان قرار میگرند داد و فریاد راه نیندازید .                                                           
– وقتی سر راه دیگران قرار میگیرید عذرخواهی کنید.                                                                         
– اجتماعی باشید.                                                                                                                     
– از قسم خوردن خودداری کنید.                                                                                                   
– در را جلو دیگران باز کنید.                                                                                                       
– وقتی افراد با عجله در حال رفت و آمدند کنار بایستید.                                                                       
– به سخنان طرف مقابل توجه کنید.                                                                                               
– از گفتن عبارتهایی نظیر *صبح بخیر*غافل نشوید.                                                                           
– از افرادی که مراقب شمایند و یا کاری برایتان انجام می دهند تشکر کنید.                                                 
– مهمان نواز اشید.                                                                                                                     
– به آداب و رسوم فرهنگ های دیگر آشنا شوید و از آن پیروی کنید.                                                         
– مودب و خوشرو باشید.                                                                                                             
– به مهمانانتان خوردنی تعارف کنید و هنگام خداحافظی تا درب منزل بدرقه شان کنید .                                   

حتی اگر در طول روز ارتباط محدودی با مردم دارید از رعایت آداب فوق غافل نشوید . پیروی از این اصول نه تنها زحمتی ندارد ، خوشنامی و اعتبار فراوانی برایتان به ارمغان می آورد و زندگیتان را لذت بخش تر می کند.

– وقتی افراد با عجله در حال رفت و آمدند کنار بایستید.                                                                       
– به سخنان طرف مقابل توجه کنید.                                                                                               
– از گفتن عبارتهایی نظیر *صبح بخیر*غافل نشوید.                                                                           
– از افرادی که مراقب شمایند و یا کاری برایتان انجام می دهند تشکر کنید.                                                 
– مهمان نواز اشید.                                                                                                                     
– به آداب و رسوم فرهنگ های دیگر آشنا شوید و از آن پیروی کنید.                                                         
– مودب و خوشرو باشید.                                                                                                             
– به مهمانانتان خوردنی تعارف کنید و هنگام خداحافظی تا درب منزل بدرقه شان کنید .                                   

حتی اگر در طول روز ارتباط محدودی با مردم دارید از رعایت آداب فوق غافل نشوید . پیروی از این اصول نه تنها زحمتی ندارد ، خوشنامی و اعتبار فراوانی برایتان به ارمغان می آورد و زندگیتان را لذت بخش تر می کند.

بدانید چه موقع چشم پوشی کنید و دور شوید                                                                                     

همه ما از شکست ، دست کشیدن و تسلیم شدن متنفریم. دوست داریم با مشکلات زندگی مبارزه کنیم و سعی داریم بر آنها غلبه کنیم و از آنها سربلند بیرون بیاییم . اما بعضی مواقع زندگی بر وفق مراد ما نیست اینجاست که باید این لحظات را درک کنیم و یاد بگیریم که چگونه با یک منطق خیلی بالا و با حفظ شرافت ، بزرگی ، و با افتخار کامل با آن مسئله کنار بیاییم و خود را کنار بکشیم . 

بعضی اوقات شما می خواهید کاری به ظاهر غیر منطقی انجام دهید . بجای اینکه خودخوری کنید و به خود آسیب برسانید بهتر است یاد بگیرید چگونه می توان با این مسئله کنار آمد وآن را کنار گذاشت،این کار استرس شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

بطور مثال : اگر رابطه ای به خط آخر رسیده و کارش تمام است به جای وارد شدن به یک بازی وقتگیر و مخرب ، هنر دور شدن از این موقعیت را بیاموزید ،این برای مراقبت از شماست . به دیگران ارتباطی ندارد ، به محض اینکه موقعیتی را از دست یافته می بینید از کند و کاو پیرامون آن بپرهیزید و هر چند دقیقه یکبار در ذهنتان بررسی نکنید آن موقعیت از دست رفته است و برای همیشه دفترش بسته شده از آن فاصله بگیرید . خشم خود را کنترل کنید ، به فکر تلافی نباشید ، فقط دور شوید                                       

 رها کردن چیزی یا کسی و کنار کشیدن به این معناست که شما میتوانید خود را کنترل کنید و از قدرت تصمیم گیری بالا یی برخوردارید . گذشت بهترین داروی شفا بخش است . زمان بهترین التیام دهنده است .گذشت زمان دیدگاه وسیع تر و چشم انداز بهتری را به روی زندگیتان می گشاید .

منشاء شادمانی واقعی را بشناسید                                                                                                

فرض کنید  چیزی مثل لباس، اتومبیل ، کامپیوتر و… میخرید و از آن خرید بسیار خوشحال می شوید           

سازندگان آن وسایل از کجا میدانستند که این اجناس با احساس شما سازگار است و باعث شادمانی شما می شود. شما خودتان شادمانی را می آفرینید و این احساس شادی  را همیشه درخودتان دارید.                                         

وقتی عاشق کسی می شوید، احساس شور و هیجان زیادی می کنید زمانی که به دیدار نامزدتان می روید شور و هیجان تمام وجودتان را فرا می گیرد، فکر میکنید به خاطر حضور او این احساسات را تجربه می کنید اما این واقعیت ندارد  شما خود بو جود آورنده این احساس هستید چون اگر او به دورترین نقطه دنیا هم سفر کند شما باز این احساس را دارید .                                                                                                           

فرض کنید از کارتان اخراج شدید و پس از دریافت حکم با ناراحتی محل را ترک میکنید .هیچ چیز را احساس نمی کنید  باید دید در این پرونده چه هست که این احساس را در شما بوجود آورده است و بعد از اینکه کاری پیدا کردید هر روز این حس در شما بوجود می آید که نکند از کار اخراج شوید .

این احساس بسته به استنباط شما از این قضیه دارد بله صرف نظر از اینکه چند بار عاشق می شوید و یا چقدر برای دستیابی به خواسته تان کوشش میکنید خود شما در هر لحظه آفریننده احساسات خود هستید و باید مسئوایت آن رابپذیرید.                               اغلب مردم برای بدست آوردن احساس خوب  بدنبال خرید چیزهای جدید ، عاشق شدن یا هر چیز دیگری که آنها را خوشحال میکند هستند در حالیکه منشأ شادمانی را باید در قلب خود جستجو کنند.                                     

رمز دستیابی به شادمانی این است که بدانید چگونه بدون دخالت فرد و یا عوامل دیگر آن را برانگیزید و به سطح آورید . شادی ودیعه ای بطور مساوی بین همه انسانهاست اما رمز دسترسی آن برای همه یکسان نیست ، شما باید رمز آن را در خودتان بدست آورید .

مردم اغلب برای شاد بودن و شادمانه زندگی کردن بدنبال چیزی یا کسی هستند در حالیکه منشاء شادمانی در قلب و درون خودشان هست وما باید با توسل به تدابیری از سطح بگذریم و به ژرفای وجود خویش نفوذ کنیم و شادمانی و نشاط و سایر احساسات نیکو را که در درون یکایک ما نهفته است شکوفا کنیم .   

به عهد و پیمان خود وفادار باشید

گفتیم که به قول و قرارمان پایبند میمانیم وبا گام های استوار و چهره ای مصمم و مطمئن پیچ و خم زندگی را طی می کنیم.  روبرت بروک

به اعتقاد من این قطعه از روبرت بروک درباره دو دوست یا دوعاشق است و پایبندی به عهد و حمایت ، اعتماد و ایمان را به ما یاد آور می شود .

وفای به عهد یعنی اینکه به قول و تعهدتان پایبند باشید ؛همراهی با دوستان در اوقات سختی و مشکلات شاید ارزش های فراموش شده ای باشد ولی می دانی که کار بسیار پسندیده ای است . صداقت ،قابل اعتماد بودن ،قابل تکیه بودن ،درک دیگران نمایانگر ارزشمندی ماست.

وفای به عهد به ما معرفت و خویشتنداری و شهامت و نیرو می بخشد . معیارهایی مربوط به خود داشتن و به آنها پایبند بودن خوب است اما سعی نکنید دیگران را وادار به انجام کارهایی کنید که شما انجام آن را دوست دارید .

من این اطلاعات را میرسانم به عهده شماست که این اطلاعات را دور بریزید یا غرق آنها شوید . اما من تضمین میکنم وفاداری به عهد و تأ ثیرش بر تمامیت و منزلت درونی در تمام طول زندگیتان اهمیتش را حفظ می کند . معیارهای انسانی هیچ گاه از گذشت زمان تأثیر نمی پذیرد.                                           

اما من تضمین میکنم وفاداری به عهد و تأ ثیرش بر تمامیت و منزلت درونی در تمام طول زندگیتان اهمیتش را حفظ می کند . معیارهای انسانی هیچ گاه از گذشت زمان تأثیر نمی پذیرد.

احساساتتان را بروز دهید                                                                                                    

ما احساسات و هیجانات مختلفی داریم هم مثبت هم منفی. احساسات منفی از قبیل: ترس ،خشم و غضب ، غم و اندوه ، اضطراب و… احساسات مثبت مثل شادی، خوشحالی و… که هر کدام به شکل های مختلفی خود را نشان میدهند اما در این مقاله ازبروز احساسات هیچ عیبی ندارد صحبت خواهیم کرد و اینکه اگر مانع آنها شویم چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت .

اغلب پیش میاد بخاطر ترس هایی که افراد دارند با شکل های مختلف اعم از حفظ شأن و مقام و باصطلاح آبرو روی احساسات خود سرپوش میگذارند. چون فکر می کنند این موارد با ارزش ومقام و وقار و متانت ما در تضاد هستند. اما ابراز احساسات به معنای آبروریزی یا بی نزاکتی یا وقیح بودن نیست مگر اینکه ما احساسات خود را به طرز نامناسبی و در یک زمان نامناسب نشان دهیم .

بعضی اوقات خشمگین و عصبانی شدن هم خوب است به شرط اینکه خودمان را طوری کنترل کنیم و کاری نکنیم که بعداً پشیمان شویم. به شرط آنکه در آن کسی صدمه نبیند یا قصد آسیب به کسی را نداشته باشید.  این کار صرفا برای جلوگیری از خودخوری است که اگر خشم خود را فرو ببریدو آن را سرکوب کنید  بعداً دچار یکسری آسیب های روانی می شوید .                                   

هر کدام از این احساسات حامل پیامی برای ما هستند . بطور مثال : اگر از چیزی میترسید علت آن را جویا شوید با آگاهی از ریشه ترس و اقدامات لازم کاملاً آن را منحدم خواهید کرد. اما اگرسعی کنید با اقدامات مختلف ازترس اینکه مبادا از سوی مردم سست و ضعیف و ترسو خطاب شوید از آن فرار کنید دچار اضطراب خواهید شد و هر چه مقاومت کنید ترس تان بزرگتر خواهد شد .                                                                                     

ترس و اضطراب و حتی احساسات مثبت مثل شادمانی و نشاط باید ابراز شوند اگر بخاطر واکنش های احتمالی دیگران احساساتتان را ابراز نکنید و آن را در خودتان زندانی و حبس کنید و زندگی عاطفی خود را بر اساس رفتار دیگران بنا کنید به آنها این اجازه و قدرت را می دهید که  کنترل زندگی شما را بدست بگیرند .                   

ما قادر هستیم ضمن تخلیه احساسات و هیجاناتمان برآنها کنترل و نظارت هم داشته باشیم .

با وقارو متین باشید

در شرایطی که اوضاع بر وفق نظر شما نیست آرامش خودتون را حفظ کنید .

من سالها زندگی افراد موفق را بررسی میکنم ، البته منظور از موفقیت ، داشتن ثروت زیاد یا جاه و مقام نیست ،اغلب ساده صرفه جو و بی آلایش هستند آرامش و رضایت خاطر در وجودشان موج میزند منعکس کننده همان کس که هستند  و نه آن چیزی که دیگران فکر میکنند باید باشند .

هیچ گاه در باره مقام و موقعیت بالاترشان حرف نمی زنند ، حرفهاشون مورد پسند دیگران قرار می گیرد چون اینقدر درگیر زندگی خودشونن که اصولا وقت برای این چیزها ندارند .تابع آداب و معاشرت هستند اما نه به این خاطر که کم بیاورند و خجالت زده شوند .                                                       

اگه میخواید شما هم جزء اونها باشید باید متعادل باشید وقتی اوضاع بر وفق مراد شما نیست آرامش تان را حفظ کنید .از همرنگی با جماعت بپرهیزید .مودب و با ملاحظه باشید و خلاصه فردی باشید که الگوی دیگران باشید .       

لباسهای شیک بپوشید تفریحات سالم داشته باشید .عرف جامعه را در نظر بگیرید . وقار یعنی نمایان کردن عزت نفس و بهرمندی آرام و بی قیل و قال .

بین آنچه در ظاهر و باطن دارید تفاوت قائل نشوید .اینگونه از میزان عزت و احترامی که از سوی مردم می بینید غرق در حیرت خواهید شد.

سوال بپرسید 

اگر چیزی در ذهنتان است راجب آن سوال بپرسید ، ممکنه جواب سوالتون رو دوست نداشته باشید اما لااقل میفهمید مسئله چی هست .

چیزهایی که حدس میزنیم یا فرض می گیریم اغلب ناقص هستند که ما اونها رو حقیقت می پنداریم . مثلا فرض را بر این میگذاریم اگر این کار را انجام ندهم اوضاع خراب می شود و فکر میکنیم میدونیم اما در واقع نمیدونیم و چون اطلاعات ناقص مان را حقیقت می پنداریم خودمون اوضاع را خراب میکنیم .

فکر میکنیم همه طرح ها نظریات و ایده های ما را دوست دارند اما واقعیت اینه که اینطوری نیست چون به خودمون زحمت نمیدیم ابهامات را برطرف کنیم .

برای اینکه دچار این مشکل نشویم بهتره هر نکته ای را به صراحت مطرح کنید و برای رفع ابهام سوال کنید.

سوال کردن باعث میشه موقعیت روشنتر بشه و از زوایای مختلف راجبش فکر کنیم . وقتی سوالی می پرسیم این خاصیت مغز هست که دنبال جواب میگرده و در نهایت به نتیجه ای بهتر میرسیم .

با طرح چند سوال از کم و کیفیت موضوع بهتر با خبر میشوید و می فهمید چقدر با حقیقت سازگار است کوشش کنید در کمال آرامش به هر سوال پاسخ بدید.                                                                                             

یکی از ویژگی های انسانهای موفق که آنها را از افراد ضعیف و ناموفق تمیز میدهد این است که به سخنان دیگران گوش می دهند ، حرفهایشان را غربال میکنند و حقایق و مطالب ساختگی را از هم جدا میکنند زیرا می دانند تفاوت آنها در تصمیم گیری هایشان نقش مهمی دارد .

این در حالی که افراد ناموفق بجای سوال واکنش های نامناسب شان میدهند و دچار ترس و سوءتعبیر می شوند ، فرضیه می سازند و کنترل آن را از دست می دهند و رفتار نامناسب در پیش میگیرند.                                                                                                     

بنابراین  پیوسته از خود سوال بپرسید. بپرسید که چرا فکر میکنید نظرتان درست یا غلط است ؟ از خود بپرسید که چرا بعضی کارها را انجام نمی دهید ؟جدی و نیرومندانه از خود سوال بپرسید  طوری که انگار دیگران این سوال را پرسیدند.

ما نیاز داریم حقایق زندگی را بشناسیم و از مسلم بودن آن مطمئن شویم . سوال نمی گذارد که بر اساس حدسیات و فرضیات  از مسیر درست زندگی منحرف شویم. بدین ترتیب میتوانیم بهترین گزینه را انتخاب کنیم و پس از انتخاب دیگر چه در مورد خود و چه دیگران سوال را متوقف کنیم و بدانیم این کار را چه موقع انجام دهیم .

 ازمحدوده امن خود خارج شوید                                                                                                            

اگر قورباغه ای را به همراه مقداری از آبی که در آن زندگی میکند روی شعله ای قرار داده و به آرامی گرم کنید خواهید دید که قورباغه به گرم شدن آب عکس العملی نشان نمی دهد تا آنکه آب جوش می آید و قورباغه می میرد. اما اگر قورباغه ای را در آب داغ  بیندازید بلافاصله بیرون می پرد چون نمی تواند تحمل کند .

این داستان شبیه داستان زندگی آدم هاست که اگر به دنبال گوشه امن و راحتی بوده و جسارت انجام کاری را نداشته باشید رکود شدیدی بر زندگی خود ایجاد میکنید و در زمینه های مختلف در جا خواهید زد. پس تلاش کنید و از محدوده ایمن زندگیتان بیرون بروید .

همه ما از این چهار چوب امن برخورداریم و لازمه جسارت داشته باشیم با موانع و چالش ها روبرو شویم واین تنها راهی هست که به ما حس زنده بودن و طراوت جوانی می دهد و نسبت به قابلیت های خود احساس خوبی داشته باشیم .اگر از خطر کردن بترسید این محدوده روز به روز تحلیل رفته و چیزی از آن بجا نمی ماند.

سیستم اصول این جهان با تنبلی مخالفت دارد و زمانیکه ما درگیر یکنواختی می شویم مسئله ای ایجاد میکند تا ما برای بخش های بی رونق زندگیمان کاری کنیم و اغلب  با ضربه های سخت و سنگین مار را از خواب غفلت بیدار می کند .

اما اگر خودمان از محدوده امن مان بیرون بیاییم به ابعاد تازه ای از نیروهای خود پی می بریم و توانایی هایی را در خود کشف می کنیم که هرگز از آن آگاه نبودیم .

بهترین بخش این قانون این است که می توانید بتدریج و در کمال آرامش گوشه امن خود را ترک کنید .         

لازم نیست این مطالب را با کسی در میان بگذارید ، تنها کافی است  انجام کاری را شروع کنید که از آن ترس دارید و تا بحال از انجام آن عقب نشینی می کردید . ممکن است نوعی ورزش و یا سرگرمی و یا پیوستن به برنامه ای خاص باشد یا گفتگو درباره بخشی از خصوصیات خودتان باشد که تا بحال بروی آن سرپوش گذاشتته اید .         

تمپلر: ما محدودیت های زیادی را بر خود تحمیل میکنیم که ما را عقب نگه می دارد . فکر میکنیم قابلیت انجام فلان کار را نداریم و با آن کار احساس شادی نمی کنیم با بیرون آمدن از کنج عافیت با چالش هایی روبرو می شویم که ما را فراتر از خودمان می برد و به ما فرصت یادگیری و رشد و شکوفایی می دهد.

اگر خودمان  ر از این تجربه های خوب محروم کنیم قابلیت های باطنی ما زنگار می گیرد و از درخشش باز می ایستد و تاوان سنگینی را به ما تحمیل می کند.