سلام، من سپیده نجفی هستم!

مدرس، محقق و مشاور شما در اصلاح سبک زندگیتان.

مطالب سایت

سلام و خوش آمد

درباره من

از همان اوان کودکی هیچ موضوعی را بدون چون و چرا قبول نمیکردم و در پی تجزیه و تحلیل مسائل بودم .
برای هر مسئله ای به دنبال چرایی ‌آن میگشتم.
بیشتر اوقات زندگیم به مطالعه و تحقیق و تفحص گذشته.