قرآن کریم، در زمانی که علم و دانش جایگاهی نداشت، به برخی نکات علمی که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود، و بعدها توسط دانشمندان بزرگ کشف گردید اشاره کرده است. در این دوران که به عصر فضا نامگذاری شده، انسان توانسته بسیاری از حقایق خیره کننده جهان خلقت را کشف کند، و نوع نگاه ما را به جهان پیرامون خود تغییر دهد. عجیب آن که می‌بینیم، این حقایق به طور واضح در کتابی که قبل از 1400 سال پیش نازل شده است. خداوند بزرگ این حقایق علمی را در کتابش نهاده است، تا راهنمای انسانها در همه دوران باشد.

از مهمترین این حقایق علمی عبارتند از :

1. چگونگی آغاز خلقت (بیگ بنگ)، از مهمترین اکتشافات دانشمندان در قرن بیستم، بی اعتبار ساختن ازلی و ابدی بودن جهان است. آنان ثابت کردند که آفرینش جهان با یک انفجار مهیب آغاز شد، که از آن به انفجار بزرگ یاد می کنند. آنان می‌گویند :

جهان هستی در ابتدا یک تودهواحد به هم پیوسته بوده  که منفجر شده و سپس اجزای آن از یکدیگر انفصال یافته است و بعد از آن ستارگان و کهکشانها و زمین و… طی میلیونها سال به شکل کنونی خود درآمده است.

قرآن 1400 سال پیش در بیان این حقیقت دانشمندان غرب پیشی گرفته است، و دقیقا” همان چیزی را می‌گوید که دانشمندان به آن دست یافته اند. به این آیه توجه کنید:

 

( اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کنتا رتقا ففتقنا هما ) {الانبیا 30}

کافران ندانستند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم .

 

2. انبساط جهان شاید بتوان نظریه انبساط جهان را مهمترین کشف قرن بیستم دانست. بر طبق این نظریه کهکشان‌ها با سرعت فوق العاده‌ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند، که در نتیجه آن جهان هستی به طور مداوم در حال کسترش و انبساط است. جهان هستی با سرعت زیادی در حال انبساط است، اما ما آن را احساس نمی‌کنیم. دانشمندان توانسته اند، با استفاده از ابزار آلات پیشرفته، سرعت آن را اندازه بگیرند. این حقیقتی است که در زمان نزول قرآن هیچ کس از آن اطلاعی نداشت .عجیب آنکه 1400 سال پیش قرآن خبر از گسترش جهان در آیه زیرداده است :

 

( والسماء بنیناها باید وانا لموسعون ) {الذاریات ) {آیه 47}

و ما آسمانها را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم .

 

 

3. سیاه چاله های فضایی، پدیده های عظیمی هستند، که تحقیق درباره وجود آنها تا بیش از نیم قرن ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشت. تا اینکه سرانجام به وجود آنها اذغان کردند. دانشمندان می‌گویند، هنگامی که ستارگان بزرگتر می‌شوند، سوخت هسته‌ای خود را به طور کامل تمام می‌کنند، و در نتیجه نیروی گرانش موجود در آن بر ستاره غلبه کرده وباعث فرو ریزش آن به داخل و و تشکیل سیاهچاله می‌شود. هیچ چیز نمی تواند از میدان جاذبه چنین ناحیه ای خارج شود. حتی یک دسته پرتو نور وبه همین علت است که سیاه چاله ها قابل رویت نیستند. دانشندان این سیاه چاله ها را دارای سه ویژگی اساسی می دانند :

1. غیر قابل رویت اند

2. حرکت میکنند

3. جذب کننده سایر اجرام آسمانی اند .

 

عجیب آنکه قرآن همین اوصاف را در این آیه ذکر می‌کند:

 

(فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس ) {التکویر : 14-15}

سوگند به ستارگان پنهان که در حال حرکت و جذب کننده اند.

 

قرآن زمانی از سیاه چاله ها سخن به میان آورده است که احدی روی کره زمین هیچ تصوری از آن نداشته است .

به قلم :عبدالدایم الکحیل

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید