قانون جذب تنها قانون جهان آفرینش نیست بلکه یکی از مهمترین قوانین جهان است به زبان ساده این قانون یعنی هر چیزی مشابه خود را جذب میکند.

قانون جذب کشف جدید عصر ما نیست قانونی است که جهان با آن پدید آمده و با این قانون در حال گسترش است .

بزرگترین و عالی ترین متفکران و آموزگاران در گذشته بدون آگاهی از پایه و اساس آن از آن استفاده میکردند و موضوعی که باید درک کنید این است که شما چه با عملکرد این قانون آشنا بشوید چه نخواهید بشناسید در هر لحظه در حال رقم زدن تجربیاتتان با این قوانین هستید .

قانون جذب طبع جهان هستی است پیکره جهان هستی روی این قانون بنا شده است و روی این قانون مدیریت می شود اگر کسی هوشمندانه به این موضوع نگاه کند با بکار گرفتن آن زندگیش را رهبری می کند.و همه افراد موفق امروز برای ایجاد تغییر ات اساسی زندگیشان از این قانون استفاده میکنند .

افکار شما دارای ارتعاش و فرکانسی  هستند که مشابه خود را جذب میکند  ما بر اساس افکار و انرژی که منتشر میکنیم هر چیزی را در همان سطح جذب می کنیم  مصداق این موضوع شعر مولانا است:

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد        گرم گرمی را کشید و سرد سرد

قسم باطل باطلان را می کند               باقیان از باقیان هم سر خوشند

ناریان مر ناریان را جاذب اند               نوریان مر نوریان را طالب اند

توجه خود را بر چه چیزی متمرکز کرد اید؟

شما بر هر چیزی متمرکز شوید ,سبب می شود ارتعاشی خارج سازید و ارتعاشی که شما می فرستید با نوع سوال شما مشخص میشود  , که برابر  میشود با نقطه جذب شما .

قانون جذب میگوید : انژی فکر  و انرژی که هر کسی منتشر میکند انرژی مشابه خود را جذب می کند .

ما به هر چیز که آگاهانه توجه میکنیم آن را به زندگی مان دعوت میکنیم .

تا بحال متوجه شدید چیزی را نیاز دارید بطور ناگهانی از جاییکه انتظارش را ندارید سر می رسد؟ مثل تلفنی غیر منتظره ، یا اتفاقی کسی را که در فکرش بودید در خیابان میبینید . در مورد افرادی شنیدید که مرتب در گیر مناسباتی  میشوند و همیشه گله دارند از درگیری با این مناسبات ؟ در زندگی همان چیزهای را جذب میکنیم که انرژی و توجه خود را به آن معطوف میکنیم .

هر انسانی امواج خوب یا بد دارد

اگر شما: ذوق زده – قدر دان -شاکر و به خودتون افتخار میکنید امواج مثبت یرون میدهید .

اگر شما : عصبانی – غمگین – ناامید و سرخورده باشید و احساس بدبیاری و شکست کنید امواج منفی از خود بیرون می دهید . چون آنچه را از خود ساطع میکنید از آن بیشتر به شما بر میگردد.

لازم نیست فیزیک کوانتوم را درک کنید تا بفهمید این قانون چطور کار میکند  . هر چه که هستیم بدن ما ، ذهن ما و….کل وجود ما ، هر چیزی که در این جهان وجود دارد  از انرژی ساخته شده است  . این یک نظریه نیست یک واقعیت است .

و همواره انرژی های مشابه همدیگر را جذب میکند.

استروجری هیکس: شما ویژه ترین و فعالترین دعوت کننده و استفاده کننده از انرژی هایی هستید که جهان را می آفریند و در همه جا و همیشه در این کیهان همواره در حال گسترش و جاودانه در تغییر ، وجود دارد . شما نابغه خلاقی هستید که در این جا در این زمان و در آستانه ی افکار هدایتگر،با هدف بالا بردن افکار ورای آنچه که تا بحال بوده است ، جلوه گرشده اید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید