قانون جذب قدرتمندترین قانون کاینات

قانون جذب تنها قانون جهان آفرینش نیست بلکه یکی از مهمترین قوانین جهان است به زبان ساده این قانون یعنی هر چیزی مشابه خود را جذب میکند.

قانون جذب کشف جدید عصر ما نیست قانونی است که جهان با آن پدید آمده و با این قانون در حال گسترش است .

بزرگترین و عالی ترین متفکران و آموزگاران در گذشته بدون آگاهی از پایه و اساس آن از آن استفاده میکردند و موضوعی که باید درک کنید این است که شما چه با عملکرد این قانون آشنا بشوید چه نخواهید بشناسید در هر لحظه در حال رقم زدن تجربیاتتان با این قوانین هستید .

قانون جذب طبع جهان هستی است پیکره جهان هستی روی این قانون بنا شده است و روی این قانون مدیریت می شود اگر کسی هوشمندانه به این موضوع نگاه کند با بکار گرفتن آن زندگیش را رهبری می کند.

افکار شما دارای ارتعاش و فرکانسی  هستند که مشابه خود را جذب میکند  ما بر اساس افکار و انرژی که منتشر میکنیم هر چیزی را د همان سطح جذب می کنیم  مصداق این موضوع شعر مولانا است:

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد        گرم گرمی را کشید و سرد سرد

قسم باطل باطلان را می کند               باقیان از باقیان هم سر خوشند

ناریان مر ناریان را جاذب اند               نوریان مر نوریان را طالب اند

توجه خود را بر چه چیزی متمرکز کرد اید؟

شما بر هر چیزی متمرکز شوید ,سبب می شود ارتعاشی خارج سازید و ارتعاشی که شما ارایه می دهید , معادل است با پرسشی که می کنید , که برابر است با نقطه جذب شما.

اگر در آرزوی چیزی هستید که در حال حاضر آن را ندارید , تنها کافی است توجه خود را بر آن متمرکز کنید , و بنابراین قانون جذب , آن چیز به سمت شما می آید ,چون وقتی شما به چیزی فکر می کنید یا آرزویی در سر دارید ,ارتعاشی از خود ساطع می کنید سپس طبق قانون جذب آن چیز یا تجربه باید به سوی شما بیاید . با وجود این , فرض کنید در آرزوی چیزی هستید که در حال حاضر ندارید و شما توجه خود را بر وضعیت کنونی که به آرزوی خود نرسیده اید , متمرکز می کنید و قانون جذب خود را با ارتعاش نداشتن هماهنگ می کند . بنا براین , شما به نداشتن آنچه در آرزوی آن هستید , ادامه خواهید داد.این قانون جذب است.

چگونه می توانم بدانم اکنون چه چیزی را جذب می کنم .

کلید اینکه چیزی را که می خواهید را بدست آورید ، این است که ارتعاش هماهنگ با خواسته تان را پیدا کنید.آسانترین راه این است که داشتن آن را تصور کنید .وانمود کنید که هم اکنون در اختیار شماست. افکار خود را به سوی داشتن آن تجربه ، جاری کنید با این کار در حال پخش مداوم ارتعاش آنها ، در حال اجازه دادن به ورود آن خواسته قرار می گیرید.

استروجری هیکس: شما ویژه ترین و فعالترین دعوت کننده و استفاده کننده از انرژی هایی هستید که جهان را می آفریند و در همه جا و همیشه در این کیهان همواره در حال گسترش و جاودانه در تغییر ، وجود دارد . شما نابغه خلاقی هستید که در این جا در این زمان و در آستانه ی افکار هدایتگر،با هدف بالا بردن افکار ورای آنچه که تا بحال بوده است ، جلوه گرشده اید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید