قوانین الهی زندگی (قسمت بیستم)

از رؤیا پردازی  غافل نشوید

استفاده از قدرت  تجسم برای رسیدن به آرزوهایتان کار عجیب و غیر عادی نیست در طول روز و در هر دقیقه شما به انجام آن مشغول هستید . اما اغلب مردم به دلیل نگرش های ریشه دار منفی که نسبت به زندگی دارند ، آرزوهایشان را محدود می کنند . آنها متوجه نیستند که رؤیاها  لزوماً نباید منطقی و واقع گرایانه باشد .

برای بدست آوردن موفقیت های بزرگ و استثنایی ، هیچ مانع  موجهی در راه نیست مگر قید و بندهایی که خودمان در ذهن خویش می سازیم ، در نتیجه مردم رویدادها و اوضاع و شرایطی را به زندگی خود دعوت می کنند که شبیه به توقعات منفی شان است.

هیچ محدودیتی برای آنچه می توانیم باشیم ، عمل کنیم ، و فراهم آوریم وجود ندارد . محدودیت در هر کاری ناشی از باورهای نادرستی است که به آنها بهامی دهیم .

شما می توانید رویاهای بزرگ و گسترده و عالی و….داشته باشید چیزی نمی تواند مانع شما شود. این امور شخصی است و پای فرد یا عامل دیگری در میان نیست ، فقط باید مراقب باشید که  آرزومند چه هستید و رویای چه چیزی را در سر می پرورانید.و اینکه با  رسیدن به این رویا در چه موقعیتی قرار خواهید گرفت.

وقتی کسی طرحی در سر دارد بخاطر رسیدن به آن معقول و منطقی جلو می رود ، اما رویا ها میتوانند آنقدر غیر منطقی باشند که شاید هرگز به واقعیت نپیوندد. از سوی دیگر اگر فقط به خیال پردازی بسنده کنید هیچ چیز عوض نمیشود.زمانیکه هدفی برای خود در نظر می گیرید برای رسیدن به آن گامهای سنجیده و منطقی بردارید.

ریچارد تمپلر : مردمان بسیار موفق و کسانی که در کار و حرفه خویش  به اوج پیشرفت  نایل آمده اند ، به مرغ خیالشان مجال دادند تا بدون محدودیت در افقی دور دست به پرواز درآید و غیر محتمل ترین رویاها بالای داشتند در خیال پردازی های خود محدودیتی را برای خود قایل نشدند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید