قوانین الهی زندگی (قسمت هفدهم)

اکنون آن را انجام می دهم

چقدر حسرت کارهایی را می خورید که اگر در گذشته انجام داده بودید الان شرایط ایده آل تری داشتید؟

شاید بگویید حسرت خوردن هیچ جایی در زندگی ندارد ، اما من می گویم اگر به جا باشد مفید هم هست .البته اگر از آنها استفاده کنید تا در مسیرتان یک تغییر ایجاد کنند ،آن گاه مفید هستند.

اغلب انسانها درگیر اینگونه  حسرتها می شوند . بعضی اوقات حس می کنند فرصتی طلایی و یا کلاً چیزی را از دست داده اند .  یا اینکه کسی را می بینید که کار بزرگی کرده و آرزو می کنید کاش جای او بودید.

افرادی هستند که مدام بدشانسی را عامل و مسبب شرایط خود معرفی می کنند اینها اگر شانس هم پیدایش میشد و به سراغ آنها میرفت باز از دست میدادند.

دراغلب موارد کارهایی که آرزو می کنید، کاش انجام داده بودید زیاد دور از دسترس نیست  الان هم با کمی تغییرات می توانید بدست آورید .

انسانها از دیدگاه های متفاوتی به پیشرفت های دیگران نگاه می کنند.کسانی که با حسادت نگاه می کنند و کسانیکه به عنوان یک ابزار جهت انگیزه گرفتن نگاه می کنند .

شما از دسته دوم باشید ،هر وقت گفتید کاش آن کار را انجام داده بودم – آنها را ملاقات کرده بودم ….باید بلافاصله بگویید و اکنون آن را انجام می دهم.

زمان را نمیتوان به عقب باز گرداند ،به چیزهایی که دارید تکیه کنید تا به آنهایی که ندارید ،آرامش را از کودکان بیاموزید .ببینید چگونه آنها درست در همان لحظه ای که هستند زندگی می کنند و لذت می برند. کاری که می توانید را انجام دهید این است که نگذارید موقعیت دیگری از دست برود .

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید